+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, uw partner voor een doorlopend, zorgenvrij en kosten efficiënt waterbeheer

Samen naar een groenblauwe toekomst. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Bufferen van hemelwater

Beperk de kans op overstromingen door hemelwater te bufferen.

Sla grote hoeveelheden water op voor hergebruik, vertraagde afvoer, opslag van bluswater of een combinatie hiervan.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Olie- en vetafscheiders

Deze afscheiders absorberen het regenwater met de gemorste olie of vet. Ze scheiden het water van de olie en sturen het water naar riool.

Voor industriezones, horeca, vakantieparken, kleine gemeenschappen... 
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Infiltratie 

Regenwaterinfiltratiesysteem van Pluvio voor de opslag en infiltratie van regenwater.