SBP, uw partner voor

 een doorlopend,

 zorgenvrij en 

kosten efficiënt

 waterbeheer

 Olieafscheiders

Vetafscheiders

Buffering van hemelwater

 Regenwaterinfiltratie

Waterzuivering stations

Grijswater units

SBP, uw partner voor een doorlopend, zorgenvrij en kosten efficiënt waterbeheer

Oplossingen voor de buffering van hemelwater en de infiltratie van regenwater bij SBP

Bufferen van Regenwater

Door het dichtbouwen van Vlaanderen is er steeds minder groen en onverhard oppervlak beschikbaar wat de kans op overstromingen doet toenemen.

Om dat risico te beperken, zijn oplossingen voor de buffering van hemelwater, vertraagde afvoer en regenwaterinfiltratie nodig om het overtollige water af te voeren en/of gestaag te laten draineren. Dit systeem kan ook gebruikt worden voor regenwaterrecuperatie. Als ook voor opslag van bluswater.

Zuiveren van huishoudelijk & industrieel afvalwater bij SBP

Huishoudelijk en Industrieel afvalwater

Voor het zuiveren van huishoudelijk & industrieel afvalwater bieden we kleine en grote waterzuivering, olieafscheiders en vetafscheiders  alsook grijswater units aan. Deze bieden de beste oplossing voor kleine gemeenschappen, industriezones, catering bedrijven alsook vakantieparken. Op die manier kan men het zuiveren van afvalwater lokaal aanpakken in plaats van het afvalwater over lange afstanden te gaan transporteren. Dure infrastructuurwerken voor rioleringen & pompputten worden op deze manier vermeden.

De beste manieren om onze watermanagement oplossingen te implementeren bij SBP

Wie zijn we?

Wij delen ons deskundig advies met architecten, studiebureaus, aannemersen particulieren om hen te helpen het beste technische product voor hun project te kiezen. Wij adviseren onze klanten ook graag over de beste manieren om onze oplossingen te implementeren.  
Wij geven om water!