SBP, uw partner voor

 een doorlopend,

 zorgenvrij en 

kosten efficiënt

 waterbeheer

SBP, uw partner voor een doorlopend, zorgenvrij en kosten efficiënt waterbeheer

Oplossingen voor de buffering van hemelwater en de infiltratie van regenwater bij SBP
Bufferen van Regenwater 
Door het dichtbouwen van Vlaanderen is er steeds  minder groen en onverhard oppervlak beschikbaar wat de  kans op overstromingen doet toenemen. 
Om dat  risico te beperken, zijn oplossingen voor de  buffering van hemelwater, vertraagde afvoer en regenwaterinfiltratie nodig om het overtollige water af te voeren en/of gestaag te laten draineren. Dit systeem kan ook gebruikt worden voor  regenwaterrecuperatie. Als ook voor opslag van  bluswater.
Zuiveren van huishoudelijk & industrieel afvalwater bij SBP

Huishoudelijk en Industrieel afvalwater

Voor het zuiveren van huishoudelijk & industrieel afvalwater bieden we  kleine en grote waterzuivering, olieafscheiders en vetafscheiders  alsook grijswater units aan. Deze bieden de beste oplossing voor kleine gemeenschappen, industriezones, catering bedrijven alsook vakantieparken. Op die manier kan men het zuiveren van afvalwater lokaal aanpakken in plaats van het afvalwater over lange afstanden te gaan transporteren. Dure infrastructuurwerken voor rioleringen & pompputten worden op deze manier vermeden.

De beste manieren om onze watermanagement oplossingen te implementeren bij SBP

Wie zijn we? 

Wij delen ons  deskundig advies met architecten, studiebureaus, aannemers en particulieren om hen te helpen het beste technische product voor hun project te kiezen. Wij adviseren onze klanten ook graag over de beste manieren om onze oplossingen te implementeren.   Wij geven om water!