+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Regenwaterrecuperatie
Regenwaterrecuperatie houdt in dat je regenwater opslaat en vervolgens gaat hergebruiken voor allerhande toepassingen.

Elke Belg verbruikt per dag zo’n 110 liter water. Met een simpele rekensom weten we dus dat een een gezin van vier personen ongeveer een 440liter water per dag verbruikt. Dit is natuurlijk maar een gemiddelde, bij het ene gezin is dit meer, bij het andere iets minder. 110 liter per persoon dat is veel, zeker als je weet dat leidingwater alsmaar duurder en schaarser wordt.

De schaarsheid van proper drinkwater kan voor een stuk opgelost worden door regenwaterrecuperatie.

Wat is regenwaterrecuperatie?

 Hemelwater of regenwater wordt opgevangen in een reservoir en kan worden hergebruikt. Dit kan in regenwatertanks ondergronds of bovengronds.

U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om

  • toiletten door te speoelen

  • Kledij te wassen

  • uw woning of auto shoon te maken

  • uw tuin met te sproeien

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwas wordt het gebruik van regenwater afgeraden.


waarom regenwater recupereren?

Het is goedkoper, duurzamer en er is minder kans op overstroming. 
Hoe meer hemelwater er wordt gebufferd, hoe minder dat het rioolsysteem belast wordt bij hevige regenval. Alsook wordt het regenwater opnieuw gebruikt waardoor er meer drinkwater overblijft in droogte periodes. Elke Belg kan namelijk zijn eigen reservoir, gratis bruikbaar water hebben. 


Interesse om aan regewaterrecuperatie te doen? 

Vertrouw op onze ervaring en expertise 

contacteer ons SBP RoeselareVetafscheiders
Voorkom beschadigingen door slim te scheiden