+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Afvalwater zuiveren

 

Nieuwe bouwgronden liggen soms ver van de straat en van de riolering. Als er geen plannen zijn van de gemeente om riolering aan te leggen dan bent u verantwoordelijk om het afvalwater te zuiveren. Dit doet u aan de hand van IBA (Individuele behandeling afvalwater). Afvalwater zuiveren gebeurt hier dus aan de hand van een individuele behandelingsinstallatie. Wij raden u de One2Clean technologie aan. 

Moet ik een IBA plaatsen?

Iedere gemeente is voorzien van een zoneringsplan. In dit plan staat hoe ze afvalwater zuiveren in een wijk, straat of woning. In het plan zijn 2 zones. Een eerste gebied waar door middel van riolering  een gescheiden stelsel wordt aangelegd. De tweede zone is dan het gebied waar ze afvalwater zuiveren aan de hand van een IBA.

Hoe werkt de waterzuivering

De waterzuivering zelf speelt zich af in één kamer in één tank. Daardoor worden onnodige pompprocessen en de terugvoer van slib verwijderd. De One2Clean technologie zorgt er voor dat het afvalwater meteen wordt geactiveerd met zuurstof. Het resultaat is geurloos en helder water. Dit water is niet drinkbaar, maar wel geschikt voor afvoer naar infiltratie of oppervlakte water.

1. Afvalwater zuiveren 

Pompprocessen komen er niet aan te pas. Al het afvalwater komt meteen in de biologische zone terecht. Door de beluchting in de tank wordt het afvalwater meteen geactiveerd. Daarna kunnen de micro-organismen beginnen aan het biologische zuiveringsproces.

2. Bezinkingsfase  

Het geactiveerde slib zinkt naar de bodem. Daardoor zal een heldere waterzone ontstaan in het bovenste deel van de tank.

3. Afvoer van helder water 

Het water dat behandeld werd is opnieuw helder en geurloos en wordt uit het systeem gehaald. Daarna kan het zuiveringsproces opnieuw beginnen.