+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Grijswater unit


 

 

Water afkomstig van douche, lavabo, bad, wasmachine en keuken noemt men grijs water.
Dit is eigenlijk alle huishoudelijke afvalwater met uitzondering van toilet water (= zwart water). 

Dit grijs water is dus niet zo zwaar beladen met vervuiling en kan perfect worden gezuiverd om daarna als toiletspoeling te dienen of als hergebruik in de tuin. 

De grijswater unit steunt op het principe van biologische zuivering. De vetafscheider is de eerste zuiveringsstap van het systeem. Door de interne schotten wordt het water verplicht zich in een slingerbeweging door het compartiment te begeven waardoor vetten worden afgevangen. Vervolgens wordt het water in de tweede zuiveringsstap belucht. Micro-organismen breken de organische componenten, aanwezig in het afvalwater, af. Bioballs voorzien extra hechtingsoppervlakte en bevorderen een optimale zuivering. Daarna wordt het water ontdaan van geur en kleur. Het derde compartiment bevat actief kool. Actief kool is een vorm van koolstof die behandeld werd om een zo groot mogelijk reactieoppervlak te hebben per volume-eenheid. In de vierde en laatste zuiveringsstap wordt het water ontsmet m.b.v. UV-licht.

Na de zuivering dient het water te worden opgevangen in een dagvoorraad. Deze dagvoorraad moet uit kunststof materiaal vervaardigd zijn en het volume is projectafhankelijk. Het is belangrijk dat het gezuiverde water niet langer dan nodig wordt gestockeerd.

Het is daarnaast ook heel belangrijk dat wanneer men met een grijswater unit werkt, de eigenaar zich bewust is van de werking en er wordt overgeschakeld naar biologisch afbreekbare reinigingsproducten.


De grijswater unit bestaat uit 1 grote tank, die inwendig is gecompartimenteerd in de bovenstaande zuiveringsstappen.


  Opties  

 • UV- lamp

 • chloordoseringsunit  

 • dagvoorraad  Installatie  

Zie installatiehandleiding


 

  Onderhoud  

 • Ledigen vetafscheider: iedere 3 maanden

 • Vervangen actief kool:  iedere 6 mnd - jaarlijks

 • Nazicht elektrisch paneel:  jaarlijks 

 • Nazicht compressor:  Jaarlijks

 • Beluchting:  jaarlijks

 • Slibmeting: iedere 6 mnd - jaarlijks

 • Nazicht D.O.: jaarlijks

 • Staalname:  jaarlijks